Example Frame
افراد آنلاین 21
تعداد بازدیدکنندگان 372219


حداکثر طول دوران بازپرداخت:18ماه

حداکثر دوره اجرای طرح: 18 ماه

حداکثر دوره تنفس: 6 ماه( پس از اجرا)

اعطای یک از دو نوع تسهیلات به متقاضیان.

اعطای تسهیلات به سهامداران بدون سهام تعهدی.

مشارکت در سرمایه گذاری ریسک پذیر مشمول طرح هایی خواهد شد که در بررسی اولیه دارای بازدهی حداقل 30% باشد.